Archive for Kwiecień, 2012

Refleksje

Możemy powiedzieć, że zaczynamy poznawać własne małżeństwo, kiedy razem z mężem lub żoną zajrzymy w zwierciadło odbijające historię i sposób życia naszych macierzystych rodzin. Tam znajdziemy wszystkie potrzebne informacje na temat postaw i zachowań rodziców, a także nasze własne role, jakie odgrywaliśmy w dawnych rodzi­nach. Dzięki tej wiedzy zbliżamy się do celu, jakim jest umocnienie […]

Okres późny

Charlotta i Ken mieli po sześćdziesiąt pięć lat i byli z te­go dumni. Całe lata przeglądali atlas Stanów Zjednoczo­nych, żeby ustalić przyszłą całoroczną trasę wędrówki, któ­rą zamierzali podjąć, kiedy będą już na emeryturze. Kilka lat wcześniej kupili używany samochód winnebago z przy­czepą mieszkalną i sami wyposażyli wnętrze jak najmniej­szym kosztem. Za sześć miesięcy wyruszą w […]

Okres średni

?Między młotem a kowadłem” – tak określiła swoje po­łożenie Sybil, pracująca w niepełnym wymiarze czasu se­kretarka i matka trójki dzieci, kiedy mówiła o tym po raz pierwszy z twarzą zalaną łzami. Czuła się kompletnie zagu­biona: ?Jestem u kresu wytrzymałości. Mam trójkę dzie­ci w wieku: dwanaście, dziewięć i siedem lat i pra­cuję cztery przedpołudnia w tygodniu […]

Okres wczesny

Wiele razy zostało podkreślone, jak fundamentalne znaczenie ma zawiązanie w małżeń­stwie prawdziwego przymierza oraz zbudowanie poczucia królewskiego ?My”. Konieczność renegocjowania przy- wiązań we wczesnym okresie małżeństwa jest dla małżon­ków równie ważna jak jedzenie i picie. Jednak można wyliczyć wiele czynników, które zakłócają ów proces stwo­rzenia znaczącej wzajemnej więzi. Jednym z takich czynni­ków bywa śmierć któregoś […]

Starzejący się rodzice

Nigdy dotąd tak wielu ludzi nie dożywało równie sędziwe­go wieku. Coraz więcej małżeństw musi więc się podejmo­wać opieki nad starzejącymi się rodzicami. Ów obowiązek stanowi ważny, niemożliwy do zignorowania element życia rodzinnego. Zobowiązania, z których trzeba się wywiązać, jawią się często jako uciążliwa, nieubłagana powinność i fak­tycznie małżonkowie muszą niekiedy podejmować się zadań naprawdę uciążliwych […]

Okres późny

Okres późny małżeństwa to czas, kiedy nasi rodzice są już dość starzy i problemy związane ze śmiertelnością zaczynają odgrywać coraz większą rolę w ich życiu codziennym. Umie­rają ich przyjaciele, coraz gorzej się czują, a ich świat psy­chiczny i emocjonalny stopniowo, ale nieuchronnie się kur­czy. Czasem ostatnim bastionem, nad którym sprawują jakąś władzę, stają się pieniądze. […]

Okres średni

W dzisiejszej kulturze coraz więcej małżeństw się roz­wodzi, a następnie zakłada nową rodzinę. Rozwód lub wdowieństwo i ponowny związek może spowodować, że musimy włączyć do rodziny pasierbów, a nasi rodzice przybrane wnuki. Towarzyszące temu skomplikowane uczucia i dodatkowe problemy ?logistyczne” bywają bar­dzo intensywne i absorbujące, a spokojne i delikatne roz­mowy o tym wszystkim okazują się […]

Okres wczesny

Lisa, dwudziestoośmioletnia matka trzyletniego syna, opowiada o takim rodzinnym dylemacie: ?Mój teść to uroczy człowiek, pełen energii i nie­ustannie w ruchu. Pewnie dlatego tak doskonale radził sobie w biznesie, zarobił masę pieniędzy i mógł odejść na emeryturę w wieku 60 lat. Ma mnóstwo czasu i mnóstwo energii, które z całą miłością bez reszty oddaje mojej […]

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska, podobnie jak królewskie ?My”, czer­pie swoją siłę nie z pokonania innych, lecz z umiejętności identyfikacji tego, co wywiera na nas wpływ jako na rodzinę oraz pozwala korzystać ze swojego prawa do decydowania o kierunku, w jakim rodzina ta zmierza. Władza wypływa z jasno ustalonej między małżonkami zgody odnośnie do tego, z czym trzeba […]

Dziadkowie

Narodziny potomstwa nadają nowy wymiar nazwie ?ro­dzina wielopokoleniowa”. Kiedy na scenę wkraczają dzieci, daje się odczuć prawdziwe dobrodziejstwo posiadania takiej rodziny. Nie ma lepszego miejsca ani czasu dla docenienia autentycznego błogosławieństwa właściwie podtrzymywa­nych kontaktów rodzinnych. Dopiero w takiej rodzinie trzy pokolenia jednocześnie mogą cieszyć się wsparciem i cie­płem tego wspaniałego konglomeratu. Prawdą jest jednak również […]