Archive for the ‘Dziadkowie’ Category

Okres późny

Okres późny małżeństwa to czas, kiedy nasi rodzice są już dość starzy i problemy związane ze śmiertelnością zaczynają odgrywać coraz większą rolę w ich życiu codziennym. Umie­rają ich przyjaciele, coraz gorzej się czują, a ich świat psy­chiczny i emocjonalny stopniowo, ale nieuchronnie się kur­czy. Czasem ostatnim bastionem, nad którym sprawują jakąś władzę, stają się pieniądze. […]

Okres średni

W dzisiejszej kulturze coraz więcej małżeństw się roz­wodzi, a następnie zakłada nową rodzinę. Rozwód lub wdowieństwo i ponowny związek może spowodować, że musimy włączyć do rodziny pasierbów, a nasi rodzice przybrane wnuki. Towarzyszące temu skomplikowane uczucia i dodatkowe problemy ?logistyczne” bywają bar­dzo intensywne i absorbujące, a spokojne i delikatne roz­mowy o tym wszystkim okazują się […]

Okres wczesny

Lisa, dwudziestoośmioletnia matka trzyletniego syna, opowiada o takim rodzinnym dylemacie: ?Mój teść to uroczy człowiek, pełen energii i nie­ustannie w ruchu. Pewnie dlatego tak doskonale radził sobie w biznesie, zarobił masę pieniędzy i mógł odejść na emeryturę w wieku 60 lat. Ma mnóstwo czasu i mnóstwo energii, które z całą miłością bez reszty oddaje mojej […]

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska, podobnie jak królewskie ?My”, czer­pie swoją siłę nie z pokonania innych, lecz z umiejętności identyfikacji tego, co wywiera na nas wpływ jako na rodzinę oraz pozwala korzystać ze swojego prawa do decydowania o kierunku, w jakim rodzina ta zmierza. Władza wypływa z jasno ustalonej między małżonkami zgody odnośnie do tego, z czym trzeba […]

Dziadkowie

Narodziny potomstwa nadają nowy wymiar nazwie ?ro­dzina wielopokoleniowa”. Kiedy na scenę wkraczają dzieci, daje się odczuć prawdziwe dobrodziejstwo posiadania takiej rodziny. Nie ma lepszego miejsca ani czasu dla docenienia autentycznego błogosławieństwa właściwie podtrzymywa­nych kontaktów rodzinnych. Dopiero w takiej rodzinie trzy pokolenia jednocześnie mogą cieszyć się wsparciem i cie­płem tego wspaniałego konglomeratu. Prawdą jest jednak również […]