Archive for the ‘Małżeńskie zwierciadło’ Category

SENSOWNE ROZWIĄZANIE

Wystarczyło szybkie spojrzenie w ?małżeńskie zwiercia­dło”, by Carla i Mike natychmiast zorientowali się, w czym rzecz. Rodzice Mike’a byli rozwiedzeni i choć jego matka miała pracę, pieniądze, które zarabiała, nie wystarczały na życie. Alimenty często przychodziły z opóźnieniem, więc w domu zawsze czuło się wiszącą w powietrzu krytykę ojca – co to za człowiek, żeby […]

Pieniądz napędza świat

Mike Watson był pracowitym człowiekiem, zaś jego żonę Carlę znano w całym mieście jako kobietę rozrzutną i miłoś­niczkę wyprzedaży. Trwało to przez lata, aż ich dom zapełnił się sprzętami oraz dziełami sztuki, na które żaden inny mieszkaniec miasteczka nie reflektował. Mike spokojnie patrzył na rozrzutność żony, z tolerancją, którą można by na­zwać ojcowską. Carla była […]

KONTROLA I RÓWNOWAGA

Lustereczko, powiedz przecie, czyj głos liczy się w tym świecie? Jeśli Tim i Anna przystaną na chwilę i zerkną w ?małżeńskie zwierciadło”, zobaczą w nim to, czego im trzeba, żeby zacząć rozwiązywać swój problem. Anna zawsze postrzegała małżeństwo jak odwrócenie związku swoich ro­dziców, w którym nieustannie o wszystkim decydowała matka. Ojciec Anny był skrytą w […]

Rząd ludzi i dla ludzi

Każdą decyzję w domu Winchesterów podejmował Tim. Z początku Anna uważała, że jego zainteresowanie kwiata­mi na ich ślubie, kafelkami do nowej łazienki, stylem dzie­cięcych bucików czy odcieniem koloryzującej płukanki do włosów, której używała, żeby zakryć swoją coraz silniejszą si­wiznę, jest czymś wspaniałym. Przynajmniej ten mężczyzna naprawdę się angażuje. Na początku małżeństwa Annę cie­szyła taka sytuacja. […]

POSZUKAĆ NEUTRALNEGO GRUNTU

Niektórzy ludzie uważają granice za coś negatywnego. Kojarzą im się z niedopuszczaniem innych do siebie oraz z izolacją. Trudno powiedzieć, dlaczego słowo to zyskało tak złą reputację. Kraje mają granice, pola uprawne graniczne miedze, pokoje mają ściany, a pokolenia swoje linie demarkacyjne. Owe ściany oraz granice dają osobom wewnątrz nich pewne poczucie autonomii. W określonych […]

DOBRE PŁOTY CZYNIĄ DOBRE SĄSIEDZTWO

Odbicia widoczne w ?małżeńskim zwierciadle” sięgają da­leko poza rodzinne kolacje. Obejmują wszelkie możliwe oczekiwania, nadzieje, wzorce zachowań i poglądy, które każde z małżonków wnosi do małżeństwa. W domu swoich rodziców uczyli się walczyć, kochać i rozwiązywać konflikty. Uczyli się, jak podejmować decyzje, i tego, kto ma władzę w małżeństwie. Obserwując wzajemne relacje między rodzi­cami i […]

A TERAZ OBIE STRONY… SZTUKA PRZEDEFINIOWANIA

Mindy doszła do wniosku, że Frank jest po prostu uparty. Dlaczego nie mógł odpuścić sobie takiej drobnostki? Gdyby naprawdę ją kochał, rozumiałby, ile te kolacje dla niej zna­czą. Frank natomiast osądził, że Mindy jest zbyt słaba, żeby przeciwstawić się swoim rodzicom i poświęcić należny czas mężowi. Gdyby go naprawdę kochała, zrozumiałaby to i po całym […]

Wielkie oczekiwania

W dawnych czasach przewodnikiem młodych par rozpo­czynających małżeńską podróż była tradycja. Niekiedy przez całe lata nie następowały żadne zmiany w sposobie spędza­nia wakacji, ogłaszania narodzin i zgonów. Nie zmieniał się również podział ról obojga małżonków. Każda para miała w zanadrzu coś w rodzaju małżeńskiej mapy drogowej i wie­działa, jak ich podróż powinna przebiegać. Obecnie ludzie […]

Zwierciadlane odbicia

Każdy z nas dowiaduje się, jak funkcjonować w małżeń­stwie, obserwując pary małżeńskie wokół siebie. Niezależnie od tego, czy spędzamy czas, przyswajając sobie wizerunek ?dobrego” małżeństwa, czy też znosząc ciosy zadawane nam przez ?złe” związki naszych rodziców, najważniejsze jest, by­śmy wiedzieli, w jaki sposób te wpływy odciskają się na na­szym własnym małżeństwie. Amy uważała związek swoich […]