Archive for the ‘Pieniądze i zdrowy rozsądek’ Category

KOALICJA RODZEŃSTWA

Często po latach samotnego wypełniania obowiązków rodzinnych małżonkowie zapominają, że mają rodzeństwo, do którego także owe obowiązki należą. Tu właśnie Al. I Renee znaleźli rozwiązanie swojego dylematu. Kiedy Re­nee po raz dwudziesty wykrzyczała, że brat i siostra Ala nie robią prawie nic dla matki, Al uświadomił sobie w koń­cu, że to prawda. Być może nadszedł […]

Okres późny

Nawet w podeszłym wieku małżonkowie silnie odczuwają wpływ, jaki ich rodzice wywierają na ich finanse. Czy jest to wynik zamierzonego działania, czy tylko konsekwencja coraz większej zależności rodziców wpływ ten wywołuje między małżonkami potężne emocje. Al, sześćdziesięciotrzyletni konstruktor budowlany, tak opisuje swój problem finansowy w związku z rodzicami: ?Moja żona i ja zawsze się zgadzaliśmy. […]

PO PROSTU SŁUCHAĆ

Jest to pomysłowa, a zarazem prosta reakcja na zaistniałą sytuację. W tym momencie Terry był tak wściekły i zrozpa­czony, że gdyby wdała się z nim w dyskusję, zaczęłaby się cał­kowicie jałowa kłótnia. Nie reagując, Trish dała sobie czas na zastanowienie, co ona sama myśli na temat warunku posta­wionego przez ojca, a także o reakcji męża. […]

Okres średni

W ciągu tych lat konieczność ponoszenia wydatków na dzieci – czy to gdy chodzi o czesne w szkole, czy ubrania albo zajęcia pozaszkolne – może bardzo obciążyć finanse rodziny. Obecnie finansowanie edukacji lub kariery zawo­dowej dzieci nie jest tak łatwe, jak było niegdyś. Rodzice małżonków oferują niekiedy tak potrzebną pomoc, ale czę­sto dołączają do niej […]

O PIENIĄDZACH CICHO-SZA…

Oto bezcenna rada dla młodych małżeństw: wiedzieć, kiedy przemilczeć sprawy finansowe w rozmowie z rodzica­mi. Wiele par stwierdza, że ich sposób wydawania pienię­dzy różni się od stylu rodziców. Nowe zakupy mogą spowo­dować przykre lub budzące poczucie winy uwagi. Dyskusje na temat wybranego przez nas ostatnio planu emerytalne­go mogą wywołać rozmaite pytania i niepotrzebne porady oraz […]

Okres wczesny małżeństwa lub związku

Lillian opisuje taką oto sytuację, która wystąpiła po trzech miesiącach jej małżeństwa z Bradem: ?Po kilku miesiącach małżeństwa otworzyliśmy z Bradem wspólne konto oszczędnościowo-rozliczeniowe. I oto pewnego dnia mój mąż przychodzi do domu, wręcza mi 870 dolarów i powiada: ?to na najbliższy tydzień?. Trochę mnie zatkało, ale nie wiedziałam, o co chodzi, dopóki nie poprosił […]

Pieniądze i zdrowy rozsądek

W życiu rodzinnym pieniądze mogą zdziałać wiele dobrego, lecz także służyć do makiawelistycznych manipulacji. Status społeczno-ekonomiczny i historia rodziny determinują stosunek poszczególnych jej członków do pieniędzy oraz ich oczekiwania w tym zakresie. Dla niektórych pieniądze to po prostu rucho­mości, z którymi łatwo się rozstawać i wykorzystywać dla przy­jemności. Dla innych to coś, co trzeba chronić […]