Archive for the ‘Renegocjacje przywiązań’ Category

Teściowie męczennicy i dyktatorzy

Sytuacja Wendy i Davida to przykład, w jaki sposób dwie pary rodziców o przeciwstawnych stylach funkcjonowania mogą niemal sparaliżować funkcjonowanie małżeństwa. Po­stępowanie rodziców Davida można określić jako dyktator­skie. Byliby w stanie zrobić wszystko, żeby uzyskać od tej pa­ry to, czego chcą. Żądali, straszyli i przymilali się, jeśli chcie­li zobaczyć wnuki, albo zabrać je na kolację. […]

Rodzice podkopujący naszą wiarę w siebie

Richard, fizykoterapeuta prowadzący prywatną praktykę, opowiada: ?Mój teść nigdy nie uznał, że jestem dość dobry dla jego córki. Nie rozumie naszego związku. Często mnie lekceważy, niby żartobliwie, ale raczej trudno nie dostrzec jego intencji. Moja żona z kolei nie po­wie złego słowa o ojcu i po prostu nadstawia drugi policzek, twierdząc, że ja też powinienem. […]

Teściowie spragnieni kontaktu

Znamy taki typ teściów, albo przynajmniej o nim słyszeli­śmy. Nigdy nie mają dość swoich dzieci i ich małżonków. Pragną spotykać się z nimi w każde wakacje, w każdy week­end, a kiedy pojawią się wnuki, uważają, iż mają absolutne prawo do codziennych raportów z ich życia. Wydaje się, że tacy teściowie nie stanowią szczególnego zagrożenia i […]

Sztuka przewidywania

Jeśli chcemy wiedzieć, jakimi teściami będą nasi rodzice, często pomocne jest przeanalizowanie, jacy byli w czasie, kiedy dorastaliśmy. Zwykle popełniamy błąd, myśląc: ?Kie­dy się ożenię (wyjdę za mąż), wszystko między mną a rodzi­cami się zmieni. Zobaczą, że wreszcie jestem niezależny/nie­zależna i zostawią mnie w spokoju”. A w późniejszych latach małżeństwa mamy nadzieję, że: ?Teraz, kiedy […]

Teść

To dziwne, ale raczej trudno znaleźć jakiś żart na temat teścia. No cóż, ogólnie wiadomo, że żarty bardzo często kry­ją w sobie pewien element niechęci. W naszej kulturze nato­miast łatwiej wyrazić niechęć wobec kobiet niż wobec męż­czyzn, których postrzega się jako autorytety. Jakkolwiek by na to nie patrzeć, teściowie mają do odegrania w małżeń­stwie dzieci […]

Teściowa

Przypomnijmy stary dowcip. Do szeryfa przychodzi męż­czyzna i zgłasza zaginięcie teściowej. -     Kiedy zaginęła? – pyta szeryf. -     Trzy tygodnie temu. -     I dopiero teraz pan to zgłasza? -     Tak, bo dotąd nie mogłem uwierzyć w swoje szczęście. Teściowa – już sam dźwięk tego słowa często budzi lęk w sercach nawet najmniej strachliwych par małżeńskich. […]

Nowe postacie w naszym życiu

Mówimy sakramentalne ?tak” i nagle zostajemy obdarowa­ni jeszcze jedną parą rodziców. Na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, aż do samej śmierci, cała szóstka rozpoczyna wspól­ną podróż przez życie. Małżeństwo wykładniczo zwiększa licz­bę osób, oczekiwań i uczuć, z jakimi na co dzień musimy sobie radzić. Sytuacja staje się jeszcze bardziej niesamowita, jest dla […]