Archive for the ‘Role odgrywane przez małżonków’ Category

Pionier i osoba słabego serca

Karen urodziła się z wadą serca, która wymagała podda­nia jej ryzykownej operacji w wieku pięciu lat. Choć potem wyzdrowiała i mogła prowadzić nieskrępowane i aktywne ży­cie, jej dzieciństwo upłynęło pod znakiem przesadnej troskli­wości rodziców o córkę. Matka i ojciec nie mogli zapomnieć o jej chorobie i wciąż na nowo ją przeżywali. Takie uwagi, jak ?Uważaj!” […]

Rozpieszczone dziecko i troskliwy opiekun

Adam określa lata spędzone w domu rodzinnym jako ?wymoszczone troską”. W swoim najbliższym otoczeniu miał dwie niezamężne ciotki i pełną poświęcenia matkę. W pojęciu tych trzech kobiet jego ojciec zajmował pozycję tuż za synem i obaj znajdowali się w centrum ich uwagi. Wszystko – od krojenia jedzenia po pranie ubrań – w sposób magiczny było […]

Buntownik i rozjemca

Carol, żona, matka i kierowniczka działu w swojej firmie, wniosła do małżeństwa wyznaczoną sobie rolę rozjemcy. Praktykowała ją, biorąc przykład ze swojej matki, która za­wsze starała się wygładzić pióra jej często nastroszonego oj­ca. Matka z wielkim poświęceniem chroniła dzieci przed wy­buchowym usposobieniem męża, starając się nie dopuszczać do tego, żeby zawstydzał je w obecności sąsiadów […]

Role odgrywane przez małżonków

Każdy z nas dorasta, odgrywając określoną rolę w swojej macierzystej rodzinie. Najstarsze dziecko może stać się po­wiernikiem rodziców, a dziecko szczególnie wrażliwe – ro­dzinnym rozjemcą, aktywnie działającym na rzecz utrzyma­nia spokoju w rodzinie. Ktoś inny może być buntownikiem, po którym wszyscy spodziewają się, że będzie postępował według własnego widzimisię i robił wszystko po swojemu. Kiedy […]