Archive for the ‘Świat pracy’ Category

Okres późny

W końcu wchodzimy w okres, kiedy mamy ugruntowaną władzę, czujemy się pewnie i zaczynamy oczekiwać (jeśli już od lat nie oczekujemy), że zostanie nam przekazany ster interesu, który przez dziesięciolecia uznawaliśmy za własny. Otrzymamy zapłatę za całą włożoną weń ciężką pracę w postaci stanowiska następnego prezesa rodzinnej firmy. Któreś z rodziców lub teściów starzeje się […]

Okres średni

John Dos Passos pisał: ?Ludzie nie wybierają swoich ka­rier; są przez nie pochłaniani”17. Nigdzie słowa te nie spraw­dzają się tak bardzo jak w rodzinnym biznesie. Małżonko­wie, z których jedno jest zaangażowane w rodzinny interes, już przez sam ten fakt są narażeni na specyficzny rodzaj stre­su. Wszystkie zwykłe sprawy, z jakimi normalnie przychodzi im się borykać […]

Okres wczesny

Monika, energiczna, przepełniona chęcią do działania dwudziestopięcioletnia kobieta, jest stylistką fryzur i obra­ła sobie za cel prowadzenie własnego salonu. Wywołało to poważny konflikt z jej mężem Danielem, który opisała w taki sposób: ?Daniel jest brygadzistą dużej firmy mleczar­skiej. Pracuje dla nich już od piętnastu lat, jak jego ojciec. Bardzo go tam lubią. Kiedy powie­działam Danowi, […]

Świat pracy

Wpływ rodziców na wybór ich kariery dzieci mogą odczu­wać w każdym momencie swojego życia. Na tego rodzaju wy­bór może wpływać wszystko, od rzucanych mimochodem uwag, po zamierzoną kampanię ze strony choćby jednego rodzica. Nadzieje rodziców i marzenia związane z przyszło­ścią dziecka mogą stać w bezpośrednim konflikcie z zamia­rami i skłonnościami dziecka. Tym bardziej dzisiaj, kiedy […]