Archive for the ‘Uzyskanie obopólnej zgody’ Category

KONSPIRACJA MILCZENIA

Niles, czterdziestoośmioletni wicedyrektor szkoły podsta­wowej, opowiedział taką historię: ?Moja teściowa naprawdę robi wrażenie. Jest po­tężnej tuszy, kochająca i wylewna. Wszyscy ją uwielbiamy, zwłaszcza moje dzieciaki. Jest taką kobietą, która może je wszystkie razem objąć w jednym uścisku! Kiedy nas odwiedza, to gotu­je, sprząta, siada na podłodze i bawi się z dzieć­mi. Ma bardzo dobry charakter. […]

BIERNY OPÓR

Fay, trzydziestodziewięcioletnia sekretarka, i jej mąż Keith, trzydziestosiedmioletni programista komputerowy, sądzili, że osiągnęli konsensus i wypracowali metodę postę­powania w przypadku gdy rodzice Keitha usiłują organizo­wać im czas. Doskonale radzili sobie w rozmowach na ten temat i przy opracowywaniu planu działania, który pomógł­by im minimalizować nieuzasadnione pretensje. Posta­nowili co drugą niedzielę spotykać się z nimi na […]

OSKARŻENIA I EPITETY

Ben, pięćdziesięciopięcioletni robotnik portowy, opowia­da o sporze, który przez lata prowadził ze swoją żoną Anną: BEN: – Ojciec prosił, żebym w sobotę przyjechał do niego do garażu i pomógł mu przymocować zderzak do jego starej ciężarówki. ANNA: – Po co naprawia tego grata? O co mu chodzi? W każdą sobotę woła cię do siebie, żebyś […]

POZORNA NIEZGODA

 Gail, dwudziestopięcioletnia studentka, opowiedziała o takiej właśnie pozornej niezgodzie: ?Omal się nie rozwiedliśmy jeszcze przed ślu­bem. Moi rodzice wzięli na siebie większość kosztów wesela i chcieli, żeby nie było na nim al­koholu, gdyż są abstynentami. Rodzice Bruce’a uważali, że bardziej szczodre i wielkoduszne bę­dzie urządzenie otwartego baru. Zresztą to oni płacili za tę część przyjęcia. […]

Ostrzegawcze oznaki oporu

Kiedy małżonkowie robią uniki, stawiają opór lub po pro­stu przegrywają bitwę o osiągnięcie konsensusu, pojawiają się oczywiste oznaki rozdźwięku. Znając te oznaki, oboje mogą wzajemnie pomóc sobie oszacować utracony grunt i spróbować ponownie. Jest kilka rodzajów zachowań, które z całą pewnością oznaczają utratę konsensusu. Jeśli któreś z tych zachowań rozpoznamy, będziemy mogli doprowadzić do ponownej […]

Z HUMORYSTYCZNEJ PERSPEKTYWY

?Rodzinne żarty, choć nie bez kozery wyklinane przez obcych, to więzy utrzymujące większość rodzin przy życiu” – zauważyła brytyjska pisarka Stella Benson w książce Pipers and a Dancer11. Po wielu latach budowania obopól­nej zgody pary małżeńskie przyznają, że potrafią mówić o słabostkach i postawach swoich rodziców z pewną dozą humoru. Kiedy zniknie lęk oraz tabu, […]

LĘK PRZED KONFRONTACJĄ

Jedną z największych przeszkód, przed jaką stają małżon­kowie rozpoczynający budowanie obopólnej zgody, jest lęk, że jeśli przyłączą się do opinii strony przeciwnej na temat wykroczeń i nawyków swoich rodziców, to tym samym zosta­ną zobowiązani do jakiejś konfrontacji z nimi. Obawa przed konfrontacją to jeden z najpotężniejszych mechanizmów powstrzymujących pary małżeńskie przed zjednoczeniem poglądów. Strach przed […]

Budowanie obopólnej zgody

Podczas budowania konsensusu każde z małżonków po­winno być możliwie jak najbardziej wyrozumiałe, cierpliwe i zdecydowane na kompromis. Zrozumienie zachowania na­szych rodziców i motywacji ich postępowania wobec nas jako pary i wobec każdego z osobna to niemałe zadanie. Można by sądzić, że przy całym naszym narzekaniu na rodziców lub teściów to będzie drobnostka. Nawet obudzeni w […]

Uzyskanie obopólnej zgody

Każdy, kto pozostaje w związku małżeńskim, przynaj­mniej sto razy brał udział w następującej scenie: miotamy się i wściekamy z powodu ostatniego wyczynu naszej matki lub ojca. Małżonek lub małżonka solidaryzuje się z nami i jak echo przyłącza do narzekań. Wówczas oczywiście atakujemy ją lub jego tak szybko, jak lew rzucający się na świeże mięso. Im […]