Archive for the ‘Wzornik małżeński’ Category

Wzornik małżeński

Wpływ rodziców trwa przez cały czas naszego pożycia małżeńskiego od pierwszych dni aż do jego końca. Nie da się go obejść, więc jedyną sensowną rzeczą jest przyjąć ten nie­unikniony wpływ z godnością i szacunkiem. Wzornik mał­żeński przedstawia charakterystyczne cechy trzech umow­nych okresów małżeństwa – wczesnego, średniego i późnego – oraz rodzaj wpływu, jaki w trakcie […]